Karineholms bibliotek
Marxistiska litteraturanalyser / i urval av Kurt Aspelin - Stockholm PAN/Norstedt cop. 1970 - 381 s. - Kontrakurs En PANbok .

S. 360-381: Bibliografi

Litteraturvetenskap