Karineholms bibliotek
Fjällgren, Jon Henrik

Aatjan goengere [Ljudupptagning] / Jon Henrik Fjällgren - Stockholm Sony Music Entertainment Sweden p 2017 - 1 CD stereo

Gie datne ; En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh) ; Bovtse eatnamisnie ; Vår framtid (Mijjen båetije biejjieh) ; Bovtse mov vaimo ; Mitt minne (Mov mojhtese) ; Vi är starka (Mijjieh lea gaarkijes) ; En resa och ett liv (Akte fealadimmie akte jieleme) ; Klockan är stannad (Tsåahka tjöödtjesti) ; Himmel (Elmie) ; Dålle daanhtsodh)

0889854171926