Karineholms bibliotek
Jersild, Margareta

Skillingtryck : studier i svensk folklig vissång före 1800 / Margareta Jersild - Stockholm Svenskt visarkiv 1975 - 491 s. - Svenskt visarkivs handlingar 2 .

Diss.

Med sammanfattning på engelska

9185374008