Karineholms bibliotek
Svenska teknologföreningen 1861-1936 : biografier / D. 2, Födelseåren 1885-1914 jämte bihang: förteckning över personer utexaminerade från Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1827-1935 redigerade av Govert Indebetou och Erik Hylander. - Stockholm Sv. teknologfören i distr. 1937 - 2 vol. S. 764-1579 ill.

Sverige Personregister Matriklar Mantalslängder Husförhörslängder Biografiska uppslagsverk Biografi