Karineholms bibliotek
Strandberg, Svante

Daga härad, sjönamnet Täljaren, Fulbonäs, Sibro och Simora, Bie, tre sörmländska sockennamn, herrgårdsnamnet Pinntorp.

Ur: Namn och bygd 1972-74, Ortnamnssällskapet i Uppsala årsskrift 1973-74