Karineholms bibliotek
Svenska fornminnesföreningens tidskrift tolfte bandet, 1:a häftet - [Stockholm 1903] - 104 s. ill.

Innehåll: Östergötland under hednatiden / Oscar Montelius; Våra "stenyxor med skafthål", en hypotes angående deras användning / Ant. Flentzberg; De uppländska rundkyrkorna / Sune Ambrosiani; En dopfunt med framställningar ur legenden om den helige Nikolaus? / Otto Janse; Midsommardaggen / Edvard Hammarstedt; Uppsala universitets konstsamlingar / Rudolf Cederström; Om forntida sockendräkter och bröllopsceremonier. Kulturbilder från Västra Vingåker / K. A. Hagström; Ur litteraturen / Otto Janse.