Karineholms bibliotek
Handlingar ur Indebetouska arkivet / Utgivna av Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia genom Torgny Höjer - Stockholm 1958 - 413 s. - Historiska handlingar 36:3 .