Karineholms bibliotek
Försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i Kilaåns vattensystem samt i Vedaån och Marsjöån : en studie av bottenfauna / Länsstyrelsen i Södermanlands län - Nyköping Länsstyrelsen 1994 - 89 s. ill.