Karineholms bibliotek
Stora Malms sockenstämmoprotokoll 1728-1862 / 3, 1742-1760 utgivna av Hilding Hjelmberg. - Katrineholm Katrineholmsortens hembygdsförening 1960 - 156 s. - Katrineholmsortens hembygdsförenings skriftserie 8 .