Karineholms bibliotek
Stora Malms sockenstämmoprotokoll 1728-1862 / 9, 1837-1847 utgivna av Hilding Hjelmberg. - Katrineholm Katrineholmsortens hembygdsförening 1968 - 165 s. - Katrineholmsortens hembygdsförenings skriftserie 15 .