Karineholms bibliotek
Stora Malms sockenstämmoprotokoll 1728-1862 / 1, Inledning och register. 2, 1728-1741. 3, 1742-1760. 4, 1761-1783. utgivna av Hilding Hjelmberg. - Katrineholm Katrineholmsortens hembygdsförbund 1974,1959,1960,1962 - 166 s., 131 s., 156 s.,144 s. - Katrineholmsortens hembygdsförenings skriftserie 20, 6, 8, 10. .