Karineholms bibliotek
Katrineholms tingshus 50 år 1939-1989 / förord Carl E. Sturkell - [Katrineholm 1989] - 24 bl.

Tyngdpunkten i häftet utgörs av bidrag från förutvarande notarien numera advokaten Sture Lindgren