Karineholms bibliotek
Handlingsprogram för utveckling av Katrineholms Centrum : centrumprojektet i Katrineholm : ett genomförandeinriktat 3-årigt utvecklingsarbete i samverkan mellan fastighetsägare, företagare och kommunen / CentrumInvest Management AB, Arne Nedstam och Jeanette Berggren - Katrineholm 1996 - [20] s.