Karineholms bibliotek
Sörmlands socialdemokratiska partidistrikt 80 år : en minnesskrift med återblickar på verksamheten sedan starten 1905 / redaktionskommitté: Olle Svensson ... - Eskilstuna Partidistriktet 1985 - 200 s. ill.

Sörmland Södermanland Sverige Statskunskap Samhällsvetenskap Politiska partier Politik Partiväsen