Karineholms bibliotek
Stoker, Bram

Dracula / Bram Stoker ; återberättad av Johan Werkmäster - Stockholm LL-förlaget 1996 - 108 s. ill. - Lätt att läsa - lätt att förstå .


96020162
98201209
99201218
00201022
01202027
01206559
02202034
02225294

9188180735