Karineholms bibliotek
Sveriges el : möjligheter och villkor för produktion av el i Sverige : [en information baserad på Energikommissionens arbete] - Stockholm Svensk energiförsörjning [1996] - 75 s.

Sverige Teknik Energiförsörjning