Karineholms bibliotek
Gram, Bettina

Världens barn under 50 år : historien om UNICEF, FNs barnfond / Bettina Gram & Nils Hartmann ; [översättning: Jörgen Runholm] - 1. utg. 1. uppl. - Stockholm Svenska UNICEF-komm. 1996 - 119 s. ill.


98008107
98207048
02114439

9197087157

Vetenskaplig verksamhet Kulturell verksamhet Institutioner Ungdomsvård Ungdom Socialtjänst Socialpolitik Sociala frågor Social omsorg Samhällsvetenskap Barnavård Barn