Karineholms bibliotek
[Ortman, Ernst A.]

Beskrifning öfver Gripsholms slott jemte förteckning på dervarande contrefaits och skillerier med bifogade korta historiska och genealogiska underrättelser / [Ernst A. Ortman] - Stockholm 1822 - 230 s.