Karineholms bibliotek
Wederläggning af en anonymi skrift... rörande en qwarn-byggnad uti Nyköpings ström - Stockholm 1766 - 8 + 8 s.

Om borgmästare Carl Finerus och S:t Anne kvarn