Karineholms bibliotek
Förteckning å en vald och nära fullständig samt väl conditionerad bok-samling uti nordiska och förnämligast svenska historien, topografien och antiquiteterna m.m., som kommer att försäljas å bok-auctions-kammaren i Stockholm den 1 april 1843, och följande auctions-dagar - Stockholm 1843 - 177 s.