Karineholms bibliotek
Willemot, Gerhard

Berättelse om ängelsk hvit-hafras nytta och bruk, efter anstälda försök vid Lunda frälse-gård, uti Vingåkers socken belägen / af Gerhard Willemot

Ur: Kongl. svenska vetenskaps akademiens handlingar 1751, s. 233-235