Karineholms bibliotek
Utkast til en historia om Kongl. Södermanlands regemente. Stycke 1-4 - Stockholm 1786-1791 - 82+146+132+142 s. 6 vol.

Sörmland Södermanland Sverige Militärväsen Försvarsväsen