Karineholms bibliotek
Sveriges geologiska undersökning Jordartsgeologiska kartblad skala 1:50.000. Serie Ae : 79. Beskrivning till Jordartskartan Eskilstuna SV / Ernest Magnusson - Uppsala SGU 1986 - 68 s. ill. jordartskarta 10 G, Eskilstuna SV

Med sammanfattning på engelska

05861535 91-7158-365-3