Karineholms bibliotek
Lienen, Ebba von

Carl Palme / Ebba von Lienen - Stockholm 1972, 1973 - 37 + 13 s, ill.

3-betygsuppsats framlagd vid professor Sten Karlings seminarium vid Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen, höstterminen 1972, samt Specialstudie av konstnären Carl Palmes oljemåleri framlagd vid professor Patrick Reuterswärds seminarium vid Stockholms universitet, konstvetenskapliga institutionen, vårterminen 1973