Karineholms bibliotek
Lundström, Gösta

Guds rike i Jesu förkunnelse : tolkningens historia från 1800-talets sista decennier till våra dagar / Gösta Lundström - Stockholm 1947 - 305 s. - Nytestamentliga avhandlingar 4 .

Diss.

Sörmland Södermanland Troslära Teologi Religion Kristendomen Eskatologi Dogmatik