Karineholms bibliotek
Esking, Erik

Fri och frigjord : det positiva innehållet i frihetstanken hos Paulus / Erik Esking - Stockholm Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokförlag 1956 - 131 s.