Karineholms bibliotek
Kihlberg, Sölve

Dikningen ur fastighetsteknisk synpunkt : Ditching from the Aspect of Real Estate Technology / av Sölve Kihlberg - Stockholm 1950 - 229 s.

Akademisk avhandling