Karineholms bibliotek
Lindqvist, Sune

Björkö / av Sune Lindqvist - 4., omarbetade uppl. - Stockholm 1946 - 33 s. ill. - Svenska fornminnesplatser 2 .

Uppland Svealand Arkeologi