Karineholms bibliotek
Magnusson, John

Glas : Glasets egenskaper och tillverkning : Kompendium i manuell glasteknik, utarb. i samarbete med Skolöverstyrelsen. / John Magnusson - Stockholm Utbildningsförlaget 1971 - 208 s. ill.

Teknik Glas