Karineholms bibliotek
Kongl. maj:ts nådiga reglemente för Eskilstuna fristad : gifwet Stockholms slott den 2 martii 1833 - Stockholm Kongl. boktryckeriet 1833 - 19 s.

Sverige Samhällsvetenskap Lokalförvaltning Kommuner Kommunalförvaltning Förvaltning