Karineholms bibliotek
Nya Omsorgsboken / red.: Lena Söderman & Sivert Antonson - 5. uppl. - Malmö Liber 2011 - 290 s. ill.


11120118
11120119

9789147095193 91-47-09519-9

Sverige Socialtjänst Socialpolitik Sociala frågor Social omsorg Samhällsvetenskap Psykiskt handikappade Omsorgsvård Handikappade