000 00932cjmsa2200229ba 4500
001 7175096
008 20180102017
020 _a0889854171926
081 _aYxng
_kYxpb
_hYxn
084 _aYxpb
084 _aYxn
084 _aYxng
100 1 _aFjällgren, Jon Henrik
245 0 0 _aAatjan goengere [Ljudupptagning] / Jon Henrik Fjällgren
260 0 _aStockholm
_bSony Music Entertainment Sweden
_c p 2017
300 _a1 CD stereo
505 _aGie datne ; En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh) ; Bovtse eatnamisnie ; Vår framtid (Mijjen båetije biejjieh) ; Bovtse mov vaimo ; Mitt minne (Mov mojhtese) ; Vi är starka (Mijjieh lea gaarkijes) ; En resa och ett liv (Akte fealadimmie akte jieleme) ; Klockan är stannad (Tsåahka tjöödtjesti) ; Himmel (Elmie) ; Dålle daanhtsodh)
597 _aLPI
695 _aFolrock
_aJojk
_aSchlager
886 0 _bLJUASWSW0000SWES BD
_2LOKAL-I
942 _cMUSIK
999 _c1834
_d1834