000 00761camsa2200301ba 4500
001 1979519
008 961002 1996 sw swe
081 _aExqc
_kOhaf
_hEx
084 _aOhaf
084 _aEx
084 _aExqc
245 1 0 _aAu-pair guiden /
_c[sammanställd av IRCA]
250 _a[Ny uppl.]
260 0 _aKristianstad
_bIRCA International
_c1996
300 _a57 bl.
531 _aSpiralhäftad
653 _aSocialpolitik
653 _aSociala frågor
653 _aSamhällsvetenskap
653 _aArbetstagare
653 _aArbetsmarknad
653 _aArbete
653 _aYrkesval
710 2 2 _aIRCA International
886 0 _bKA ASWSW2105SWES BD
_2BURK IV
887 0 _2BURK IV
_bKA ASWSW2105SWES BD
942 _cBOK
999 _c61310
_d61310