000 01328camsa2200457ba 4500
001 5111928
008 110929 2011 sw swe
020 _a9172058102
020 _a978-91-7205-810-1
081 _aOhfhc
_kVlada
_hOhfh
084 _aVlada
084 _aOhfh
084 _aOhfhc
100 1 _aLindberg, Carolina
245 1 0 _aFamiljevardag med autism och asperger :
_bom att komma vidare efter diagnosen /
_cCarolina Lindberg och Malin Mårtensson
250 _a1. uppl.
260 0 _aStockholm
_bGothia
_c2011
_ktr. 2012
300 _a112 s.
538 7 _a11124197
538 7 _a11124198
653 _aUtvecklingsstörningar
653 _aPsykiska sjukdomar
653 _aPsykiatri
653 _aMedicin
653 _aAutismspektrumstörningar
653 _aSocialtjänst
653 _aSocialpolitik
653 _aSociala frågor
653 _aSocial omsorg
653 _aSamhällsvetenskap
653 _aPsykiskt handikappade
653 _aOmsorgsvård
653 _aHandikappade
700 1 0 _aMårtensson, Malin
886 0 _bPA ASWSW0000SWES BD
_2BURK IV
887 0 _2BURK IV
_bPA ASWSW0000SWES BD
887 2 _2BURK IV
_a009
_b
_o00
900 1 1 _uMårtensson, Malin
942 _cBOK
998 _uhttp://tifo.btj.se/8199255436962707
_xExtra information
999 _c9566
_d9566